سیستم اطفاء حریق گاز  FM200

       گاز هالون1301 با فرمول شیمیایی CBrF3 یا " برموتری فلوئورمتان" یکی از قدیمی ترین و تاثیرگذارترین گازها در سیستم اطفاء اتوماتیک حریق بوده، بیشتر در اماکن بخصوصی مانند صنایع مخابراتی، نظامی و... کارآیی دارد.گاز هالون غلظت کمتری در طراحی نسبت به تمام گازهای دیگر را دارد. بهمین دلیل توانایی و قدرت اطفاء بالاتری داشته با خاصیت سمی کم، عموما در اماکن بسته مانند حریق های درون هواپیما ( بر اساس استاندارد NFPA-408) کاربرد زیادی دارد، بدیهی است بهره برداری از این گاز بدلیل اثرگذاری مخرب بر روی لایه ازون با توجه به پروتکل کیوتو 1997 در اکثر موارد ممنوع اعلام گردیده و سازمان NFPAبعنوان مرجع جهانی، جایگزین مناسب و بهتری را بجای آن پیشنهاد نموده که رایج ترین آنها گاز HFC-227ea نام دارد.

       گاز HFC-227ea یکی رایج ترین گازهای جایگزین گاز هالون میباشد که با طبیعت سازگار و اصطلاحا دوستدار محیط زیست است.

     گاز HFC-227ea با فرمول شیمیایی HeptaFluoro Propane بوده که بیرنگ است و در زمان تخلیه موجب بروز برودت بسیار شدید با ازدیاد فشار مضاعف در محل نمی گردد بنابر این اثر خاصی روی تجهیزات و تاسیسات نداشته و مشکلی بوجود نمی آورد. این محصول تحت فشار اولیه گاز نیتروژن تخلیه شده و از طریق لوله کشی های ثابت و نازلهای خاصی، در محلهای مورد نظر پاشیده و اثر میکند. سیستم های گاز HFC-227ea عموما بر اساس غلظت 7 الی 12 % ساخته میشوند و برای قرار داشتن در معرض این گاز در غلظت های متفاوت، محدوده زمانی خاص و مشخص تعریف و تنظیم گردیده است. برای مثال، برابر استاندارد NFPA 2001 مدت زمان تعریف شده و مجاز جهت قرارداشتن در معرض این گاز برای غلظت های کمتر 5/10 % زمان 5 دقیقه و برای غلظت 12 % حداکثر 49 ثانیه تعریف شده است. حتما باید در نظر داشت که یکی از خواص این گاز، استاندارد UL Listed و FM Approved بودن آنست که تضمین خوبی برای عملکرد درست و دقیق آن میباشد.

    چنین سیستمی جهت اطفاء حریق اماکنی که دارای کاربری خاص بوده اپراتور و نیروی انسانی در محل وجود دارد سفارش گردیده است و میتوان به اطاقهای سرور، بایگانی ها، مراکز و تاسیسات مخابراتی، موزه ها و غیره اشاره نمود.

مشخصه فنی و اصلی:

 1. بدل و جایگزین بهتری برای گاز هالون 1301
 2. توانایی و عملکرد سریع در زمان حداکثر 10 ثانیه برای اطفاء حریق.
 3. غلظت طراحی پایین (7.5 درصد)
 4. فشار متراکم سازی پایین (24bar) و تخلیه خاموش
 5. احتیاج به تعداد کمتری سیلند جهت ذخیر کردن.
 6. عدم اثرگذاری مخرب روی تجهیزات بعد از عمل کردن.
 7. نارسانا بودن و عایق جریان الکتریسیته و عدم اثرگذاری زیانبار روی لایه ازون
 8. دز زمان تخلیه اکسیژن کمتری در محل از بین میرد ضمن اینکه برودت زیاد بعد از تخلیه چندان محصوص نیست

 مشخصه فیزیکی:

 1. نام شیمیایی HeptaFluoro Propane با فرمول  CF3CHFCF3
 2. نام محصول HFC-227ea با ورن مولکولی 170
 3. چگالی در حالت مایع 1407 کیلوگرم
 4. دمای بحرانی 101.7 سانتیگراد و فشار حداکثری 29/12 بار.
 5. غلظت طراحی برای کلاس A حریق 7.5%
 6. غلظت بدون اثر این گاز بر روی انسان NOAEL به درصد 9%