انواع سیستمهای آنتن مرکزی

 

MATV : Master Antenna Television

     این سیستم آنتن مرکزی جهت دریافت، تقویت و توزیع سیگنالهایی که در باندهای UHF , VHF , VLF , FM قرار دارند مورد استفاده قرار گرفته، با نصب تجهیزات دریافت سیگنال و تقویت آن، سیگنال های تلویزیونی در این باندها بصورت تقویت شده و کمترین نویزی، توسط کابل ها به گیرنده منتقل می شوند.

CATV : Cable  Television

     در این سیستم آنتن مرکزی، سیگنالهای تلویزیونی از مرکز تولید و پس از تقویت توسط کابل به گیرنده ها ارسال میشود.

SMATV : Satellite Master Antenna Television

به سیستمهای MATV که قابلیت دریافت، تقویت و توزیع سیگنالهای شبکه های ماهواره ای را داشته باشند، اصطلاحا SMATV  گفته میشود.

CCTV : Closed Circuit Television

     در این نوعه سیستم آنتن مرکزی، سیگنالهای ویدئویی متشکل از دوربین یا دوربین مداربسته، دستگاههای پخش CD و تمام تجهیزات پخش صدا و تصویر توسط مدولاتور، روی کانال های باند های UHF , VHF , VLF , FM که خالی میباشند مدوله شده و توسط میکسرها به روی سیستمهایCATV , SMATV , MATV  اضافه میشوند، نتیجه این که این تصاویر بر روی کانال های تلویزیونی گیرنده ها قابل دریافت میباشد.

منبع